Damstahl Markedsrapport Briefing Oktober 2017
11. oktober 2017 - NO markedsrapport
 

Damstahl Markedsrapport Briefing Oktober 2017

Mangel på grafitelektroder løfter prisen yderligere

Markant økende produksjonskostnader for de stålprodusenter, som benytter elektroovner.

Den rustfri stålindustri opplever nå et nytt element, som medvirker til fortsatt stigende priser.

 

Priserne holdes også oppe av en særdeles god etterspørsel, som bunder i et høyt aktivitetsnivå og god investeringslyst blandt sluttbrukerne.

 

 

Dansk version

 

Engelsk version

Abonner på vår nyhetsmail
Kategori

 
 
 
 
  • Damstahl AS
  • Lyngneset 46, Skiftsvik 
  • NO-5302 Strusshamn
  • Tel: +47 5615 1570
  • Fax: +47 5615 1571 
  • Mail: dsno@damstahl.com
  • Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group