Våres bøker

Invitasjon til innovasjon 

Rustfritt stål blir anvendt i mange virksomheter, fordi det har en rekke gode egenskaper. Alt for mange opplever dog, at de i første omgang ikke oppnår den riktige løsning med rustfritt stål.

 

Feilt materialvalg eller uheldige driftsbetingelser kan gi reparasjoner, driftsstopp, forsinkelser og uforutsette utgifter, hvilket  kan få betydning for bunnlinen. Viten er derfor viktig for å foreta det riktige valg, og viten er nettopp, hva bøkene ”Rustfritt stål og korrosjon” og ”Rustfritt stål til hygienisk utstyr i food/pharma” handler om.