Hos Damstahl vil vi skape verdi. For deg


Når du vil skape verdi i din virksomhet, kan rustfritt stål sjelden stå alene. Nei, det krever også en innovativ tilgang – til kunnskap, løsninger og logistikk. Nettopp det vil vi gjerne invitere deg til.


Vi deler kunnskap. Også med deg

Kunnskapdeling er en hjertesak i Damstahl. Derfor har vi satt en av Nordens ledende eksperter i rustfritt stål i spissen for vårt rådgivningsteam. Her sørger han for, at ekspertkunnskap blir til målrettet, brukbar kunnskap både hos oss selv og i din virksomhet. Det skjer gjennom utdannelse, kurs og seminarer. Hos oss eller hos deg. 


Vi tenker innovativt. Også når vi gir råd

En god ide var dét, som la grunnen til Damstahl. Derfor kjenner vi verdien av iderikdom, og den dyrker vi også i samarbeidet med deg. Har du en forretningside eller spesielle hensyn å ta, får du en sparringspartner i oss. Og her bidrar vi både med kunnskap, ideer og handling. 


Vi tenker, når vi leverer.