Generasjonsskifte gjennomført
January 8, 2020

Generasjonsskifte gjennomført

Pr. 31. desember 2019 er Mikael Sthaalros som planlagt fratrådt etter mer enn samlet sett 48 år i Damstahls tjeneste, herav 41 år som CEO.

 

Styret i Damstahl har pr. 01. januar 2020 utnevnt Michael Lund som ny Administrerende direktør, CEO for Damstahl AS. Heretter består morselskapet Damstahl AS’ ledelse av Group CFO Claus Bang Christiansen og Michael Lund. Den fremtidige ledelse av Damstahl-konsernet blir ivaretatt av gruppens Executive Management Team (EMT)/konsernledelse bestående av:

 

  • Michael Lund, CEO Nordic & Baltikum
  • Stefan Müller-Bernhardt, CEO Central Europe
  • Claus Bang Christiansen, Group CFO

 

Vi er svært stolte av å ønske Mikael Sthaalros velkommen som nytt medlem av styret, etter at vårt mangeårige styremedlem Casper Moltke fratreder.